تبلیغات
میهن بلاگ وبلاگ دزده
میهن بلاگ وبلاگ دزده

سیستم های ایرانی کسب درآمد اینترنتی


   

برای ثبت نام سریع در هر کدام روی بنر همان قسمت کلیک کنید


   

سیستم مشاهده تبلیغات TeoBUX

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 4 - 12 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ :10 تومان

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : 2300  نفر

حداکثر درآمد ماهیانه : 7,200,000 تومان

حداقل مبلغ قابل برداشت : 600 تومان 

     

 

   


   

سیستم مشاهده تبلیغات Power 2 Click

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 4 - 8 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ :1 سنت

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت : 1 دلار  

   

 

   


   

سیستم مشاهده تبلیغات Tejarat Click 

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 4 - 8 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ :5 تومان

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت : 1000 تومان 

   

 

   


    

سیستم مشاهده تبلیغات BuxFA  

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 4 - 8 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ : -  تومان

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت :  تومان 

     

      


       

سیستم مشاهده تبلیغات eBUX  

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 4 - 8 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ : 5 - 15  تومان

.

.

.

ادامه مطلب را بخوانید

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت :  تومان 

     

 

  


   

سیستم مشاهده تبلیغات TickBUX  

     

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز : 2 - 8 عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ : 3 - 9  تومان

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 50% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت :  تومان 

  

   

    


   

سیستم مشاهده تبلیغات Parla Click  

   

نوع سیستم : PTC ( پرداخت به ازای کلیک )

تعداد تبلیغ در یک شبانه روز :  -  عدد

نرخ هر مشاهده تبلیغ : -  تومان

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

نرخ مشاهده تبلیغ توسط زیر مجموعه : 5% کل درآمد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها (مستقیم و اجاره ای) : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود

حداقل مبلغ قابل برداشت : 1250 تومان 

     

   


    

سیستم همکاری در فروش PalSel 

            

نوع سیستم : مشارکت در فروش

پورسانت فروش هر کالا :تا 60% مبلغ کل

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود 

    


   

   

سیستم همکاری در فروش Iran Amir

   

نوع سیستم : مشارکت در فروش

پورسانت فروش هر کالا :تا 60% مبلغ کل

امکان زیر مجموعه گیری : دارد

حداکثر تعداد زیرمجموعه ها : نا محدود

حداکثر درآمد ماهیانه : نا محدود 

        

  

جهت ورود به حساب کاربری خود از این آدرس استفاده کنید:     http://www.iranamir.biz 

   


   

برچسب ها: پول، درآمد اینتزنتی، راه های کسب درآمد اینتزنتی،
ارسال در تاریخ دوشنبه 4 مهر 1390 توسط رضا آریانفر

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ